Τραυλίζω μουρμουρίζοντας
 
ακατανόητες συλλαβές
 
λέξεις νεκρές
 
ανίκανες να κοινωνήσουν
 
το τρεμάμενο των φιλιών μου
 
τις αντανακλάσεις του φωτός
 
μέσα στο λέκτρον της ψυχής μου
 
 
 
Μεταίχμιος ο λόγος μου ακόμη
 
μεταγράφει τη σιωπή μου
 
Μηδείς εδώ
 
Το στίφος μου κρίνει τα έργα
 
τα πυλώματα μου σφαλίζει ο συρφετός
 
Μόνη διημερεύω εντός μου
 
σε βαθύκρημνους τόπους πορεύομαι
 
Ο διάπλους διαλγής, μα βαρύτιμος
 
 
 
Μύρομαι στο σκοτάδι
 
 
Γεννημένη απ’ τη φωτιά της οδύνης
 
σημαίνω το ρείθρον του ποταμού
 
Ένα ναυάγιο καλλίτερα
 
παρά να μην έχω ταξιδεύσει 

Advertisements